ישיבה רסז

ט' בסיוון תשס"ב, 20 במאי 2002

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כלל א – הצירי המלא

כלל ד – משקל פֹּעֶל