ישיבה רסד

א' בשבט תשס"ב, 14 בינואר 2002

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.2.1 ב. דין התנועה שלפני סיומת ־תָן

2.2.3 שמות כגון דוגמה, משכנתה