ישיבה רנג

כ' באדר ב' תש"ס, 27 במארס 2000

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. נטיית צורות המקור מגזרת פ"י ופ"נ

נַעֲלַיִם בנטייה

טַרְשִׁי

צַהֲרוֹן

שְׁטָרִי