ישיבה רמט

ט' בסיוון התשנ"ט, 24 במאי 1999

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ד. כדורגל, כדורסל; כדור רגל, כדור סל

גּוּבַיְנָה