ישיבה רמו

ו' באדר התשנ"ט, 22 בפברואר 1999

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.1 שמות במשקל פַּעָל בעלי ע' הפועל הח"ע