ישיבה רם

ח' באייר התשנ"ח, 4 במאי 1998

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. נפרד או נסמך במספר המונה

כלל ד – שמות הגזורים משם פרטי המסתיים בפתח

אִישׁוּת

כלל טו – הקמץ בשמות שונים