ישיבה רלט

כ"ה באדר התשנ"ח, 23 במארס 1998

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. משקל פָּעֵל בבניין קל

כלל א – משקל פֶּעֶל

כלל ב – הסגול בשמות מלעיליים בעלי ארבע אותיות ומעלה בסופית תי"ו

2.4.3 ניקוד מילת השאלה מה

2.4.5 ניקודן של מילים אחדות

2.1.5 משקל פִּעְלוֹן ומשקל פִּעָלוֹן

2.2.3 שמות כגון דוגמה, משכנתה

כלל ו – נטיית השמות אַחֵר, גַּיְא

2.1.10 משקל תְּפוּלָה

כלל א – הצירי המלא

כלל א – החולם המלא

כלל ד – קמץ שלפני ההברה הסמוכה לטעם

מְצִלְתַּיִם – המין הדקדוקי, ניקוד וכתיב

כלל ו – משקל פָּעֵל

כלל ו – החולם בשמות הדומים לסגוליים

כלל ו – הקמץ בשמות מגזרת ע"ו ודומיהם

כלל ח – משקל פַּעָל ומשקל פָּעוֹל

כלל ט – משקל פְּעֵלָה

אֻנָּה

כלל י – שמות הפעולה פַּעָלָה, הַפְעָלָה, הִפָּעֵל והדומים להם

כלל יב – הקמץ בסיומות ־ָן, ־ָר

כלל יג – הקמץ לפני סיומות

כלל טו – הקמץ בשמות שונים

כלל טז – קמץ המשתנה בנטייה לפתח ואחריו דגש

כלל יז – משקלי מִפְעָלָה, תִּפְעָלָה

כלל כא – שמות במשקל פִּעָלוֹן בעלי ע' הפועל א"ר

זוּלָת

מַטְאֲטֵא