ישיבה רלה

י"ב באייר תשנ"ז, 19 במאי 1997

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.4.1 הדגש החזק באותיות שוואיות

כלל א – נטיית פועלי ל"א בעבר בבינוני בציווי ובעתיד

כלל ב – שם הפועל בגזרת ל"א

כלל ג – הבינוני הפעול בגזרת ל"א

כלל ד – שם הפעולה של בניין פיעל בגזרת ל"א

2.4.5 ניקודן של מילים אחדות

כלל ה – סגול בהברה מלרעית

2.1.5 משקל פִּעְלוֹן ומשקל פִּעָלוֹן

כלל א – דין הקמץ בצורת הנסמך ולפני כינויי הנוכחים

2.1.10 משקל תְּפוּלָה

כלל א – החולם המלא

כלל ב – הצירי בצורת הנסמך

כלל ב – חולם חסר בשמות מלרעיים

כלל ג – חולם חסר בצורת הנסמך

כלל ו – משקל פָּעֵל

כלל י – שמות הפעולה פַּעָלָה, הַפְעָלָה, הִפָּעֵל והדומים להם

בָּגִיר, קָטִין

נחקר באזהרה, חקירה באזהרה

כלל יז – משקלי מִפְעָלָה, תִּפְעָלָה

כלל יט – הצירי המשתנה לחיריק בשמות הנדגשים בנטייה

כלל כ – משקל פֵּעֶל

פֻּמְבִּי, פֻּמְבִּיּוּת

דְּיוֹקָן – צורת הרבים

מִכְסָה – צורת הרבים