ישיבה רח

ג' בטבת תשנ"ג, 27 בדצמבר 1992

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.4 משקל פַּעְלָן