ישיבה רז

י"ד בכסלו תשנ"ג, 9 בדצמבר 1992

קובץ מצורף