ישיבה רד

י"ב בניסן תשנ"ב, 15 באפריל 1992

קובץ מצורף