ישיבה רב

כ"ג בתמוז תשנ"א, 5 ביולי 1991

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כללי הפיסוק