ישיבה רא

כ"ד באייר תשנ"א, 8 במאי 1991

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כללי הפיסוק