ישיבה קצט

כ"ו בניסן תשנ"א, 10 באפריל 1991

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כללי הפיסוק