ישיבה קצב

כ"ז באלול תשמ"ט , 2 בדספטמבר 1989

קובץ מצורף