ישיבה קפא-קפב

ח' בכסלו התשמ"ז, 10 בדצמבר 1986

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו