ישיבה קעז-קעח

י"ז באדר א' התשמ"ו, 26 בפברואר 1986

קובץ מצורף