ישיבה קעד-קעה

כ"ח בתמוז התשמ"ה, 17 ביולי 1985

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. משקל פָּעֵל בבניין קל

ג. צורת עבר נסתר בבניין פיעל

ד. צורות נוכחות ונסתרות

כלל יא – התנועה לפני הח"ע סופית