ישיבה קסד-קסה

י' בכסלו התשמ"ד, 16 בנובמבר 1983

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ה. המספר הסתמי

כלל ב – קמץ המשתנה לשווא (הכלל הרגיל)

כלל ז – משקל פְּעָל