ישיבה קסב-קסג

כ"ח באייר התשמ"ג, 11 במאי 1983

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.7 משקל פְּעִי, פֶּעִי