ישיבה קנו-קנז

כ"ח בניסן התשמ"ב, 21 באפריל 1982

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו