ישיבה קנה

י"ז בשבט התשמ"ב, 10 בפברואר 1982

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.2.1 א. דין התנועה שלפני סיומת ־ָן

2.2.1 ב. הדגש בתי"ו בסיומת ־תָן