ישיבה קנד

י"ד במרחשוון התשמ"ב, 11 בנובמבר 1981

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.2.1 א. דין התנועה שלפני סיומת ־ָן

ב. משפט זיקה ממשיך

2.2.1 ב. הדגש בתי"ו בסיומת ־תָן