ישיבה קנב

ו' בתמוז התשמ"א , 8 ביולי 1981

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

תַּחְרִים, תַּחֲרָה