ישיבה קנא

א' בסיוון התשמ"א, 3 ביוני 1981

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כלל א – פתח ודגש בנטייה

2.4.8 בגדכפ"ת אחרי תיבה המסתיימת בתנועה

כלל כ – משקל פֵּעֶל