ישיבה קן

ד' בניסן תשמ"א, 8 באפריל 1981

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. הבלעת הנו"ן או קיומה בפועלי פ"נ

ג. חילופי גזרות בפעלים שונים