ישיבה קמו

כ"ז בסיוון התש"ם, 11 ביוני 1980

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.5 משקל פִּעְלוֹן ומשקל פִּעָלוֹן