ישיבה קמה

ב' בניסן התש"ם, 19 במארס 1980

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.5 משקל פִּעְלוֹן ומשקל פִּעָלוֹן