ישיבה קמא

ב' בתמוז התשל"ט, 27 ביוני 1979

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ג. סוף שבוע