ישיבה קלט

י"ז בשבט התשל"ט, 14 בפברואר 1979

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.4 משקל פַּעְלָן