ישיבה קלד

ד' בטבת התשל"ח, 14 בדצמבר 1977

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.4 משקל פַּעְלָן