ישיבה קלג

ב' בסיוון תשל"א, 26 במאי 1971

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

תַּגְמוּל, גְּמוּל