ישיבה קי

א' בטבת תשל"ג, 6 בדצמבר 1972

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.10 משקל תְּפוּלָה