ישיבה קיג

כ"ח באייר תשל"ג, 30 במאי 1973

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.11 שמות תואר מן הכפולים במשקל פָּעִיל (פַּעִיל)