ישיבה קא

ט"ו בשבט תשל"א, 10 בפברואר 1971

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.3.4 מינם של שמות האותיות