ישיבה צה

כ"ח בשבט תש"ל , 4 בפברואר 1970

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כלל ב – הסגול בשמות מלעיליים בעלי ארבע אותיות ומעלה בסופית תי"ו