ישיבה צב

ט' בתמוז תשכ"ט, 25 ביוני 1969

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ג. הבעת שוויון

ה. המספר הסתמי

למה – לסיבה ולתכלית

במידה ש