ישיבה צא

כ"ו באייר תשכ"ט, 14 במאי 1969

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. משפט זיקה לא מקושר

ג. "היה זה פלוני ש"