ישיבה עד

כ"ז בסיוון תשכ"ו, 15 ביוני 1966

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

בַּר במשמעות בן

כלל ז – משקל פְּעָל