ישיבה סז

י' בניסן תשכ"ה, 12 באפריל 1965

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כלל א – פתח ודגש בנטייה

כלל ח – משקל פַּעָל ומשקל פָּעוֹל

2.3.8 – צורת הרבים של שמות בסיומת ־וּ ובסיומת ־ִי