ישיבה סו

י' בניסן תשכ"ה, 12 באפריל 1965

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

א. שמות בעלי חיים וצמחים