ישיבה נד

ב' בניסן תשכ"ג, 27 במרס 1963

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כלל ו – הקמץ בשמות מגזרת ע"ו ודומיהם

מְעַרְבֹּלֶת