ישיבה כ

ט"ז בתמוז תשי"ז, 15 ביולי 1957

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ז. נטיית שמות מספר בנקבה

2.1.8 משקל פִּילוּל (בגזרת ע"ו והכפולים)

4.1.3 שמות בצורת זוגי ושמות בצורת רבים