ישיבה כה

ט"ז בסיוון תשי"ח, 4 ביוני 1958

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.8 משקל פִּילוּל (בגזרת ע"ו והכפולים)

4.1.3 שמות בצורת זוגי ושמות בצורת רבים