ישיבה כא

כ"ו במרחשוון תשי"ח, 20 בנובמבר 1957

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ז. נטיית שמות מספר בנקבה

4.2.2 צירוף של מילית ושם