ישיבה ז

כ"ה בכסלו תשט"ו, 20 בדצמבר 1954

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ג. מילים לועזיות בסיומת ism-