מבחר תשובות

תיעדוף

שם הפעולה תיעדוף והפועל לתעדף רווחים בארגונים גדולים, כגון בצבא ובמשטרה. הם מתרגמים את prioritization ו־to prioritize באנגלית, ומשמעם דירוג של משימות לפי חשיבותן ודחיפותן. מן הארגונים הגדולים התפשטה המילה תיעדוף אל הלשון הכללית, ולעיתים קרובות אף משתמשים בה שלא לצורך במשמעות 'העדפה'. הוועדה למילים בשימוש כללי של האקדמיה ללשון העברית דנה במילה תיעדוף והחליטה…
המשך קריאה נעימה >>

למד לשונך

למד לשונך 24