אקדם 44

תוכן העניינים האקדמיה ללשון העברית בעפולה, עמ' 1 העברית בין רצף לחידוש, עמ' 1 הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה, עמ' 1 לזכרו של פרופ' מנחם צבי קדרי ז"ל, עמ' 2 תרבות של לשון ולשון של…
המשך קריאה >>

מילים חדשות והחלטה בדקדוק (תשע"א, 2011)

א' באדר ב' תשע"א, 7.3.2011: בישיבת מליאת האקדמיה ללשון העברית שהייתה בא' באדר ב תשע"א, 7 במארס 2011 אושרו מילים בשימוש כללי והתקבלה החלטה בדקדוק.
המשך קריאה >>

שׁוֹבֵר או שׁוֹבָר

שנים רבות נחשבה ההגייה שׁוֹבָר לא תקנית. לקראת דיון בצורתה בוועדת הדקדוק של האקדמיה ביקשנו לבדוק איך נוהגים לומר – שׁוֹבָר או שׁוֹבֵר? רוב גדול של המשיבים העיד על ההגייה שׁוֹבָר. מליאת האקדמיה אישרה צורה זו באדר ב תשע"ב (מארס 2011).
המשך קריאה >>

שׁוֹבֵר, שׁוֹבָר

שׁוֹבֵר (וברבים שׁוֹבְרִים) וגם שׁוֹבָר (וברבים שׁוֹבָרִים).