למד לשונך 76

לקט מונחי חירום שאושרו באקדמיה בשנת תשס"ז