למד לשונך 84

לקט מן המילון למונחי ביולוגיה כללית שאושר באקדמיה בשנת תשס"ט